×
×

Etusivu
Lääketurvatiedotteet
Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

×

Käyttöehdot

Verkkosivujen yleiset käyttöehdot

 1. Näitä Käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan ratiopharm Oy:n (”ratiopharm”) ylläpitämiin verkkosivuihin ja www.ratiopharm.fi – verkkosivustoon (”Verkkosivu”) yhdessä soveltuvan lainsäädännön kanssa.
 2. Lue Ehdot huolellisesti ennen kuin käytät Verkkosivuja. Ehdot sitovat kaikkia Verkkosivujen käyttäjiä (”Käyttäjä”). ratiopharm voi päivittää ja muuttaa näitä Ehtoja yksipuolisesti. Muutetut Ehdot sitovat kaikkia käyttäjiä välittömästi ja Käyttäjän on syytä läpi käydä ehdot säännöllisin väliajoin.
 3. Verkkosivut on laadittu ainoastaan tiedotuksellisiin tarkoituksiin. Verkkosivut sisältävät yleistä tietoa ratiopharmista, sen tuotteista sekä erilaisista terveydentiloista ja sairauksista. Mitään Verkkosivun sisältöä ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi neuvoksi, diagnoosiksi, yksittäisen tuotteen ainoaksi käyttöohjeeksi. Käyttäjän tulee aina kääntyä näissä asioissa lääkärin tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen puoleen tai lukea pakkauksen käyttöohjeet.
 4. ratiopharm pidättää oikeuden muuttaa Verkkosivuja, lisätä ja poistaa sieltä aineistoa milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta Käyttäjille.
 5. Verkkosivujen sisältö on laadittu Suomen lainsäädäntöä noudattaen, erityisesti silmällä pitäen lääkelainsäädännön normeja. Verkkosivut sisältävät aineistoa ainoastaan Suomessa kaupan olevista myyntiluvallisista lääkevalmisteista ja ei-lääkkeellisistä valmisteista. Verkkosivuilla on kuitenkin markkinoinnillista aineistoa ainoastaan ratiopharmin ilman reseptiä saatavista myyntiluvallisista itsehoitolääkkeistä ja ei-lääkkeellisistä valmisteista, jotka ovat kaupan Suomessa. Käyttäjän tulee huomata, että Verkkosivuilla voi olla ajoittain myös muita tietoja ja Verkkosivuille linkitetyt Teva-konsernin muut verkkosivut voivat sisältää aineistoa tuotteista, jotka eivät ole kaupan Suomessa.
 6. Verkkosivut sisältävät ratiopharmin tai sen yhteistyökumppanien immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvaa aineistoa ja kuvia. ratiopharm pidättää kaikki oikeudet verkkosivujen sisältöön. Käyttäjällä ei ole ilman ratiopharmin etukäteistä kirjallista lupaa oikeutta valmistaa kappaleita, levittää, julkaista, kopioida, julkisesti esittää, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää tai elinkeinotoiminnassa käyttää Verkkosivujen sisältöä. Saadessaan luvan aineiston käyttöön, tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on aina mainittava.
 7. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää eikä linkittää Verkkosivujen sisältöä muutoin kuin näissä Ehdoissa mainituilla tavoilla. ratiopharm ei ole vastuussa mistään sellaisten ulkopuolisten sivujen sisällöstä, joihin on pääsy Verkkosivuilta tai joihin Verkkosivut on linkitetty.
 8. ratiopharm ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa kolmansien Käyttäjille esittämistä immateriaaliloukkausvaatimuksista tai muista väitteistä, jotka perustuvat Verkkosivujen sisällön käyttöön.
 9. ratiopharm pyrkii varmistamaan Verkkosivuilla olevan aineiston oikeellisuuden. ratiopharm ei kuitenkaan takaa tietojen oikeellisuutta, ajantasaisuutta tai sitä, että tietoja olisi esitetty tyhjentävällä tavalla. Kaikki Verkkosivun aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista takuuta, mukaan lukien mutta ei rajoitettu konkludenttinen takuu käytettävyydestä, kauppakelpoisuudesta, aineiston soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai muiden oikeuksien loukkaamattomuudesta.
 10. ratiopharm ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Käyttäjän tai kolmansien osapuolten toimista, jotka on tehty tai jätetty tekemättä Verkkosivujen sisällön perusteella.
 11. ratiopharm ei vastaa teknisten vikojen, tietoliikennehäiriöiden tai muiden vastaavien virheiden aiheuttamista katkoksista Verkkosivujen toiminnassa.
 12. Mikäli käyttäjä lataa verkkosivuille aineistoa (viestejä, kysymyksiä jne.), ladatessaan aineiston käyttäjä myöntää ratiopharmille kaikki oikeudet aineiston käyttöön ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Käyttäjä vastaa yksin aineiston lainmukaisuudesta. Immateriaalioikeuksia loukkaavan, rikoslain vastaisen tai muuten sopimattoman aineiston lähettäminen Verkkosivuille on ankarasti kiellettyä. ratiopharm ei aktiivisesti valvo kolmansien osapuolten aineistoa, mutta se voi poistaa edellä mainitun sopimattoman sisällön ja ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin saatuaan tiedon lakia tai näitä Ehtoja rikkovasta materiaalista.
 13. Verkkosivuille aineistoa lataavien käyttäjien henkilötiedot voidaan kerätä ja niitä voidaan käsitellä Verkkosivujen toimintojen ylläpitämiseksi ja Käyttäjän palvelemiseksi. Käytettäessä ladattua aineistoa kohdan 12 mukaisesti, käyttäjien henkilötietoja ei julkaista, ellei siitä ole toisin sovittu. Henkilötietoja käsitellään Suomessa kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan sääntelyn, sekä rekisterinpitäjänä toimivan ratiopharmin tietosuojalausekkeen mukaisesti. Soveltuva tietosuojasääntely takaa rekisteröidyille tiettyjä oikeuksia, joilla rekisteröidyt voivat jossakin määrin itse määrätä henkilötietojensa käytöstä. Lue lisää henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi tietosuojalausekkeestamme.
 14. Verkkosivut käyttävät evästeitä kerätäkseen tilastotietoja Verkkosivujen käyttäjistä ja siitä, kuinka Verkkosivuja käytetään. Evästeiden avulla ei kerätä käyttäjien henkilötietoja, eikä evästeillä kerättyjä tietoja yhdistetä Käyttäjistä kerättyihin henkilötietoihin. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka ladataan käyttäjän koneelle ratiopharmin tai kolmannen ratiopharmin käyttämän palveluntarjoajan toimesta, jotta Verkkosivut tunnistavat koneen. Verkkosivumme ei edellytä evästeiden hyväksymistä. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön ja poistaa olemassa olevat evästeet valitsemalla tarvittavat asetukset Internet-selaimeltaan. Evästeitä on mahdollista hallita myös valitsemalla käyttöoppaan mukaiset oletusasetukset. Huomaathan, että mikäli estät evästeiden käytön, kaikki Verkkosivun suunnitellut toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.
 15. Ehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki Verkkosivujen käyttöön ja Ehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole sovittu neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

ratiopharm asiakasneuvonta: 020 180 5900, arkisin klo 9.00 – 15.00